Klijnsma koerst af op pensioen-onteigening

Al gaat ze met haar eigen partij in galop op de afgrond af, voor
PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma is er geen reden om vaart te minderen bij de afbraak van het pensioenstelsel.  Officieel moet het op de schop om het “eerlijker” te maken, maar in feite is het natuurlijk gewoon een hunkering naar het grote geld. Het spaartegoed in de pensioenkas loopt op tot zo’n 1400 miljard, geld van u en mij. Klijnsma breekt zich het hoofd over de vraag hoe ze een deel van dat geld in de richting van overheid en verzekeringsmaatschappijen kan schuiven en dat heet dan hervorming.

Lees verder op Pensioenleugen.nl

We hebben helemaal geen pensioenprobleem

Deze stelling komt uit een artikel in De Limburger van 24-02-2016

Zelfs als werkende geen premie meer zouden betalen kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over beweert men in het artikel. Men rekent hierbij niet met de actuele rekenrente van 1,6%  die pensioenfondsen  nu moeten hanteren maar met een daadwerkelijk behaald langjarig rendement van 7%
Lees verder “We hebben helemaal geen pensioenprobleem”