Blue Flower

Met de verkiezingen voor de deur gaat u nog veel over de AOW horen. Dat die star op 65 moet blijven bijvoorbeeld, volgens partijen als DENK, de PVV en natuurlijk 50PLUS. Het CBS gooit er vandaag wat cijfers tegenaan en komt met een prognose over het verloop van deze gevreesde pensioenleeftijd.

De pensioengerechtigde leeftijd in Nederland en andere ontwikkelde landen zal vanaf 2050 moeten stijgen naar 70 jaar, willen we de grootste pensioencrisis in de geschiedenis van pensioencrises en andere crisis afwenden. Dit zegt het World Economic Forum op basis van onderzoek.

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Hierdoor hoeven ze niet meer verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast moment om te zetten in een levenslang vast pensioen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft daarmee ingestemd. De beoogde ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 juli 2016.

De (uitgestelde) salarissen (de pensioenen dus) van veel werknemers zijn de afgelopen jaren (fors) versoberd. Op 1 januari 2018 wordt, vanwege een wettelijke aanpassing, het pensioen wederom beperkt en zullen de meeste pensioenregelingen aangepast moeten worden. Een mooi moment om, als het tenminste weer beter met de onderneming gaat, aan de orde te stellen om de pensioenen weer wat te verbeteren.

Deze stelling komt uit een artikel in De Limburger van 24-02-2016 Zelfs als werkende geen premie meer zouden betalen kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over beweert men in het artikel.