Blue Flower

Met de verkiezingen voor de deur gaat u nog veel over de AOW horen. Dat die star op 65 moet blijven bijvoorbeeld, volgens partijen als DENK, de PVV en natuurlijk 50PLUS. Het CBS gooit er vandaag wat cijfers tegenaan en komt met een prognose over het verloop van deze gevreesde pensioenleeftijd.

Blijft de huidige wetgeving zoals die is, dan ligt de AOW-leeftijd volgens de cijfertijgers in 2040 op 69,5 jaar. Daarbij zou ons land dan 3,9 miljoen mensen tellen die AOW-gerechtigd zijn - zo'n 30% meer vergeleken met nu. Het CBS stelt overigens hierbij rekening te houden met mogelijke tussentijdse verhogingen van de AOW. Zo werd eind oktober al duidelijk dat de AOW-leeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar en drie maanden in 2022. Verder meent het rekenbureau dat in 2040 10,3 miljoen mensen in de leeftijdsklasse zitten tussen 20 jaar en de AOW-leeftijd. Dat levert dure verhoudingen op. Want dan zijn er voor elke 10 AOW'ers 26 mensen die aan de bak zouden kunnen, terwijl dit nu nog 33 zijn. Afijn. Komen we aan bij de oorzaak van dit alles: de almaar stijgende levensverwachting. Volgens de prognose van het CBS hebben 65-jarigen in 2040 nog gemiddeld 22,8 jaar te leven. Nu is dat 19,8 jaar. Goed. Of de politiek zich iets van deze cijfers gaat aantrekken? Nou, in elk geval 50PLUS zeker niet, aangezien haar afgezanten zo nu en dan 'redenen' zien om de CBS-cijfers creatief interpreteren.

Bron: daskapital