Blue Flower

Deze stelling komt uit een artikel in De Limburger van 24-02-2016 Zelfs als werkende geen premie meer zouden betalen kunnen we alle pensioenen blijven indexeren en dan houden we nog geld over beweert men in het artikel.

Men rekent hierbij niet met de actuele rekenrente van 1,6%  die pensioenfondsen  nu moeten hanteren maar met een daadwerkelijk behaald langjarig rendement van 7% De som die men maakt: In kas is het bedrag van 1250 miljard euro, 7% rendement levert jaarlijks 87,5 miljard op. Uitbetaling aan gepensioneerden is 30 miljard, dus 87,5 – 30 = 57,5 miljard wat jaarlijks bij de pot komt. Hierbij komt dan ook nog de inleg van de werkenden van 33 miljard. Wie heeft belang bij die absurd lage rekenrente vragen de auteurs van bovenstaand artikel zich af. Een mogelijk antwoord hierop zo speculeert men is dat de overheid de pot laat groeien omdat de staat straks onvoldoende geld heeft om het staatspensioen, de AOW te betalen en zo de mogelijkheid wordt geschapen om mensen met een aanvullend pensioen minder AOW te gaan uitkeren. Een ander mogelijk antwoord op deze vraag zo stelt men zou de verzekeringslobby  van verzekeraars kunnen zijn die met de steun van de VVD de pensioenfondsen zouden willen privatiseren en overnemen.

Bron: http://www.limburger.nl