Blue Flower

De pensioengerechtigde leeftijd in Nederland en andere ontwikkelde landen zal vanaf 2050 moeten stijgen naar 70 jaar, willen we de grootste pensioencrisis in de geschiedenis van pensioencrises en andere crisis afwenden. Dit zegt het World Economic Forum op basis van onderzoek.

Tekorten in de zes grootste pensioenstelsels ter wereld (VS, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Australiƫ en Nederland) gaan verviervoudigen naar $224 biljoen in 2050, tenzij mensen langer werken (en meer sparen). Het WEF onderzocht de pensioenstelsels uit de genoemde landen en merkt op dat deze -verrassend inderdaad- allemaal enorm onder druk komen te staan. De reden zullen Henk Krol en zijn volgelingen niet willen horen, maar goed. Het heeft natuurlijk alles te maken met het groeiend aantal 65-plussers dat onze wereld gaat bevolken: dat groeit van 600 miljoen naar 2,1 miljard in 2050. Onderzoeker Michael Drexler van de Zwitserse organisatie vergelijkt de situatie als volgt: 'The anticipated increase in longevity and resulting ageing populations is the financial equivalent of climate change. We must address it now or accept that its adverse consequences will haunt future generations, putting an impossible strain on our children and grandchildren.' Als China en India nog worden toegevoegd, dan komt het tekort voor de acht landen in 2050 op $400 biljoen. Voor uw beeld: het bruto nationaal inkomen van alle landen ter wereld is zo'n $80 biljoen. In het rapport zijn de onderzoekers uitgegaan van een bedrag dat nodig is om tot een pensioenuitkering te komen dat gelijk is aan 70% van het laatst verdiende inkomen. In Nederland is de pensioenleeftijd nu 65 jaar en 9 maanden, tot 2022 stijgt deze naar 67 jaar en 3 maanden en om vervolgens gekoppeld te worden aan de levensverwachting, waardoor het goed mogelijk is dat we in 2040 al tot ons 70ste door moeten werken. Een Upcoming-lijstje over de de pensioencrisis vindt u Hier en de rapport-pdf daar. Tikkende tijdbom grafiekjes na de break.

Bron: Das Kapital